کم مصرف

کم مصرف
مصرف زیاد انرژی درلامپهای رشته ای و نیز داغ شدن سریع آنها که خرابی زودرس و سوختن لامپ را سبب میشد، باعث شد که لامپ هایی با کیفیت و بازده بالا تولید گردد. این لامپ ها با توان خروجی بالا و نور زیاد، درصد بیشتری از انرژی الکتریکی را به نور تبدیل میکنند.

لیست مقایسه

انتخاب های شما:

20 40 80
  1. 1
  2. 2

صفحه 1 از 2

  1. 1
  2. 2

صفحه 1 از 2