ریسه شلنگی و نواری

ریسه شلنگی و نواری
ریسه ها روشنایی های باریک و بلندی هستند که به عنوان تزیینات روشنایی به کار می روند. این محصولات دارای انواع مختلفی بوده که می توان در شرایط و موقعیت های مختلفی از آن ها استفاده کرد. می توان ریسه را برای روشن کردن پله ها، سقف های کاذب، لبه باغچه ها و... به کار برد.

لیست مقایسه

انتخاب های شما:

20 40 80
نتیجه ای یافت نشد !